Organisatie

De Verkeersveiligheid Groep Nederland is een kennis- en opleidingsinstituut dat met behulp van training, consulting en online trainingsapplicaties bijdraagt aan meer verkeersveiligheid.

In de trainingen en online applicaties staat het aanleren van een anticiperende en probleemvoorkomende verkeersdeelname centraal. Focus is het verbeteren van de risicoperceptie en het verhogen van het verkeersinzicht: de voorwaarden om te komen tot structurele gedragsverandering. Monitoring en terugkoppeling van resultaten vormen een essentieel onderdeel van het leerproces.

De werkwijze van de Verkeersveiligheid Groep Nederland is gebaseerd op de meest moderne inzichten met betrekking tot effectieve gedragsbeïnvloeding en duurzame verkeersveiligheid.