Actueel

17 januari 2014
Vet Veilig bij ‘Een Vandaag’


Fietsende jongeren lopen steeds meer gevaar in het verkeer. Op de basisschool wordt aan verkeerseducatie gedaan, maar op het voorgezet onderwijs niet, terwijl juist hier het gevaar op de loer ligt.

De werking van Vet Veilig werd door het actualiteitenprogramma Een Vandaag in beeld gebracht. Koos Spee, voormalig verkeersofficier, maakt zich grote zorgen over verkeersveiligheid van jongeren. Hij is ambassadeur van het programma Vet Veilig, een online programma om jongeren bewust te maken van het verkeer. ‘Jongeren van 12 t/m 17 nemen intensiever deel aan het verkeer dan op de basisschool. Deze leeftijdsgroep is lastig bereikbaar voor educatie. Vet Veilig vult de ruimte op die ontstaat tussen de verkeerslessen en het verkeersexamen op de basisschool en de eerste rijlessen’ aldus Koos Spee.

Klik hier om de video van Een Vandaag te bekijken
1 december 2013
Leerling Vet Veilig aan het woord


Verkeerslessen uit een schoolboek zijn volgens Sanne Wanders (11 jaar) minder leuk dan de online training van Vet Veilig. ‘Op school leren we verkeersborden uit ons hoofd en over wie er voorrang heeft; saai! Vet Veilig is gewoon gaaf. Dat is een superleuke training om te leren over veiligheid in het verkeer. Ik vond het leuk om de vragen te beantwoorden. De acteurs in de filmpjes van Vet Veilig had ik wel eens op de tv gezien. Dus die kende ik wel. Wat ze laten zien is net echt. De vragen vond ik soms moeilijk en sommige antwoorden had ik niet verwacht. Ik heb heel snel, veel geleerd.’
22 oktober 2013
1000ste leerling wint fiets Spangas-acteur


Damian Diks kreeg de fiets omdat hij de duizendste deelnemer aan Vet Veilig is. Hem was verteld dat hij door Koos aan de tand gevoeld zou worden over zijn verkeerskennis. Zijn hele school doet immers mee aan het Vet Veilig-programma. Dat hij ook een fiets zou krijgen, wist hij niet. ‘’Da’s mega cool”, was zijn reactie.
1 oktober 2013
Koos Spee wijst op sterk toenemend risico verkeersletsel bij 12- tot 17-jarigen


VetVeilig.nl gebruikte vandaag het begin van het nieuwe schooljaar om te wijzen op het sterk stijgende letselrisico onder fietsende jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. www.vetveilig.nl is de enige, speciaal voor kinderen in het vervolgonderwijs ontwikkelde, interactieve verkeerswebsite. De non-profit opgezette site heeft als doel met aansprekende voorbeelden het aantal verkeersongelukken onder scholieren te beperken.
4 juli 2013
Vet Veilig in Toolkit Permanente Verkeerseducatie


Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) heeft het programma van Vet Veilig geëvalueerd. Het Kennis Platform heeft de website met interactieve online trainingen en veel informatie positief beoordeeld en opgenomen in de KpVV Toolkit Permanente Verkeerseducatie.

De conclusie is: de trainingen op Vet Veilig zorgen ervoor dat jongeren bewust worden gemaakt van zowel het eigen gedrag als het gedrag van andere verkeersdeelnemers en op welke manier dit van invloed is op de eigen verkeersveiligheid. Tevens leren zij over verschillende verkeersonderwerpen door middel van competitieve quizzen over verkeersregels, inzicht en gevaarherkenning.
1 september 2012
Koos Spee ambassadeur Vet Veilig Verkeer


Landelijk Verkeersofficier van Justitie Koos Spee verbindt zich aan Vet Veilig Verkeer, het online verkeerseducatie platform voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. Koos Spee is ervan overtuigd dat Vet Veilig Verkeer kan bijdragen een meer veiligheid voor deze kwetsbare en risicovolle doelgroep.
5 augustus 2011
Platform voor interactieve online verkeerseducatie actief


In september start de provincie Noord-Brabant met Vet Veilig Verkeer. Noord Brabant is hiermee koploper in Nederland. Scholen in Noord-Brabant kunnen zich aanmelden voor gratis deelname.
3 juli 2011
Vet Veilig Verkeer beschikbaar voor scholen in Nederland


Vanaf het nieuwe schooljaar is Vet Veilig Verkeer beschikbaar voor scholen in Nederland. Dit platform voor verkeerseducatie helpt met tools, trainingen en gadgets scholieren van 11 t/m 17 veiliger deel te nemen aan het verkeer. Deze moeilijk te bereiken doelgroep is enthousiast over het Vet Veilig Verkeer platform waar zij met interactieve trainingen midden in de verhaallijn zitten en kennis maken met jonge acteurs.
2 mei 2010
Camiel Eurlings en Verkeersveiligheid Groep Nederland ondertekenen handvest minder verkeersdoden


Onlangs ondertekenden Camiel Eurlings (demissionair minister van Verkeer en Waterstaat) en de Verkeersveiligheid Groep Nederland het handvest 'minder verkeersdoden'.

Met de European Road Safety Charter, wil de Europese Commissie overheid, bedrijfsleven en organisaties beter laten samenwerken bij het vergroten van de verkeersveiligheid. Daarbij is het de bedoeling dat de partijen die het manifest ondertekenen, zich bewust verbinden om initiatieven te ontwikkelen voor doelen die verder gaan dan de bestaande regelgeving. In dat kader heeft de Europese Commissie de Verkeersveiligheid Groep Nederland geselecteerd vanwege verschillende sterk innovatieve trainingsoplossingen die dit instituut de laatste jaren ontwikkeld heeft. Tijdens de ondertekening onderstreepte Camiel Eurlings nog eens het belang van steeds vooruit blijven denken. Ook gaf hij aan dat de Commissie vooral onder de indruk was van de potentie van het interactieve online trainings- en informatieplatform e-Driver dat de Verkeersveiligheid Groep Nederland aan haar klanten aanbiedt. Het platform biedt zowel jeugdigen tussen 12 en 17 jaar (Vet Veilig platform) als volwassen weggebruikers, zakelijk en particulier, informatie over veilige en duurzame verkeersdeelname.