Informatie

Vet Veilig Verkeer werkt op basis van een bewezen effectieve methode en met behulp van individuele profielen.

Interactief

De trainingen kennen verschillende routes. Het antwoord van de leerling bepaalt het vervolg van de training. De scholieren krijgen doorlopend feedback op het door henzelf gegeven antwoord. Deze interactiviteit helpt de aandacht vast te houden en verhoogt het leerrendement.

Individuele profielen

Vet Veilig Verkeer werkt met behulp van individuele profielen. Hierdoor krijgen de leerlingen alleen die informatie aangeboden die voor hen relevant is. Het systeem kijkt naar leeftijd en ook naar de situatie waarin de jongere zich bevindt. Verandert de situatie, dan verandert het aanbod.

Interactieve video’s

     School / thuisroute
     Rijden in groepen
     First aid
     Kennis en gedrag
     Alcohol en drugs
     Openbaar vervoer
     De jonge bestuurder (brommer)

Kennisquizzen

Verkeersinzicht en gevaarherkenning, verkeersregels, verkeersborden

Gebruikersvoorwaarden